აფიშა
Monday, 06 July 2020 17:14

საშობაო სიმღერა

საშობაო სიმღერა

Monday, 06 July 2020 17:14

შეცვალე

Monday, 06 July 2020 17:13

სადღეგრძელო

Monday, 06 July 2020 17:13

ყვარყვარე

Monday, 06 July 2020 17:11

ფანჯრებს იქით

Monday, 06 July 2020 17:11

კაცია-ადამიანი

Monday, 06 July 2020 17:10

კარლსონი

Monday, 06 July 2020 16:59

ლესი

Monday, 06 July 2020 16:58

მზის სხივი

Monday, 06 July 2020 16:57

ღია ზღვაში