უკრაინა, ქალაქი ნიკოლაევი

შეცვალე

2021 წელი. უკრაინა, ქალაქი ნიკოლაევი
ალენა ივანიუშენკო "შეცვალე" რეჟ: დავით ჩხარტიშილი
(საერთაშორისო თეატრალური ფესტიალი)

 

აიღო 3 პრიზი:

საუკეთესო ექსპერიმენტული ნამუშევარი

საუკეთესო ქალი მსახიობი (ლიკა კევლიშვილი)

საუკეთესო ახალგაზრდა მსახიობი ქალი (ქეთი ლუარსაბიშვილი)

 

 

2022 012022 022022 03